Kontakt
Odabrani oglasi
Kategorije
Pretraga
Početna


Intelektualne
Časovi matematike studentima fakulteta Tehnološko – Metaluškog. Individualan rad tokom pripreme nastavnog gardiva. Višegodišnje iskustvo.
Cena:
Časovi matematike studentima fakulteta Singidunuma. Individulana rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.
Cena:
Časovi matematike studentima fakulteta Singidunuma. Individulana rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.
Cena:
Časovi matematike studentima Šumarskog fakulteta. Individuaaln rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Dugogodišnje iskustvo u edukaciji.
Cena:
Časovi matematike studentima fakulteta Ekonomskog fakulteta. Individualan rad tokom pripreme kolokvijuma ( 1-2-3 ) – ispita. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.
Cena:
Časovi Kvantitivne matematike studentima fakulteta Singidunum. Individualan rad sa studentom tokom pripreme. Višegodišnje iskustvo u edukaciji
Cena:
Časovi matematike učenicima gimnazija (prirodnog – opšteg – društvenog smera ) . Individualan rad tokom pripreme nastavnog gradiva. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.
Cena:
Časovi matematike 1-2-3 studentima fakulteta :Ekonomskog, Šumarskog, Saobraćajnog, Fona, Rudrasko mgeološkog, Tehnološkog, Farmacije, Poljoprivrednog,Učiteljskog, Vojne akademije ......Indivi
Cena:
Časovi Više matematike studentima fakulteta: Singidunuma, Beogradske bankarske akademije, Megatrenda, Metroplitena, Alfa, Union, Fefa, Računarskog, Politehničkog, Upravno poslovnog, Višim škola
Cena:
Časovi Diskretne matematike studentima fakulteta : Singidunuma, Više elektrotehničke škole, Više kriminalističke škole, Megatrenda, Metroplitena, Računarskog, Fona, .....Individualan rad t
Cena:


  Stranica 1 od 160