Kontakt
Odabrani oglasi
Kategorije
Pretraga
Početna
Časovi Matematičke analize 1, Matematičke analize 2, fizike 1, osnova elektrotehnike 1 i 2
Tel. 0641061800, pozovite Profesor, Beograd Časovi za studente svih fakulteta, viših škola, učenike gimnazija, srednjih stručnih škola, osnovnih škola. Priprema prijemnog ispita iz matematike i fizike. Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Matematika 4 Časovi: matematika, fizika, elektronika, digitalna elektronika, analogna elektronika, impulsna elektronika, linea
a elektronika, biomehanika, elektrotehnika, Osnovi elektrotehnike(OET) 1 i 2, telekomunikacije, mehanika, statistika, digitalna elektronika, automatika, akustika, optika, inte
et, racunarske mreze, informatika, termodinamika, kinematika, dinamika, oscilacije, statika fluida, biofizika, dinamika fluida, kineticka teorija gasova, talasna optika, fotometrija, elektrostatika, jednosme
e struje, naizmenicne struje, elektromagnetizam, merenja u fizici, biomedicinska instrumentacija, teorija relativnosti, vektorska analiza, teorija polja, kompleksna analiza, matematička analiza 1, matematička analiza 2, neuralne mreže i sve druge oblasti elektrotehnike. Časovi termodinamike, telekomunikacija, akustike, dinamike fluida, matematike, fizike, optike, digitalne elektronike, fizicke elektronike. Casovi matematike: algebra, trigonometrija, analiza, kompleksna analiza, statistika, geometrija, analiticka geometrija, Bulova algebra, analogne elektronike, linea
e elektronike, impulsne elektronike, elektroakustike itd itd Teorija verovatnoće, statistika, analiza, finansijska matematika, diskretna matematika, poslovna matematika, aktuarska matematika, osnovi računarske tehnike, diskretna matematika, informacione tehnologije, osnove informacionih tehnologija, verovatnoća i statistika, inte
et tehnologije, osnovi teorije informacije i kodovanje, teorija informacija i kodovanje, veštačka inteligencija, sistemi automatskog upravljanja, signali i sistemi, mobilni i komunikacioni sistemi, hidrologija, hidrodinamika, praktikum iz matematike za fizikohemičare, atomistika, matematičke metode u fizičkoj hemiji, statistička termodinamika, praktikum iz matematike ... Časovi matematike i fizike zaučenike osnovnih skola Za studente svih fakulteta, visih skola i djake srednjih i osnovnih skola Priprema polaganja prijemnog ispita za fakultete Priprema popravnih ispita za sve srednje skole Casovi za studente i ucenike svih srednjih skola. Priprema ispita za studente Časovi iz matematike i fizike za osnovce Časovi matematike: algebra, trigonometrija, analiza, kompleksna analiza, statistika, geometrija, diferencijalni račun, integralni račun, dvostruki integrali, trostruki integrali, krivolinijski integrali itd itd Teorija verovatnoće, statistika, analiza, finansijska matematika, diskretna matematika, poslovna matematika, aktuarska matematika... Časovi matematike, fizike, elektronike, digitalne elektronike, analiticke geometrije, Osnova elektrotehnike(OET), elektrotehnike, mehanike, automatike, informatike, astronomije, astrofizike, atomske fizike, optike, telekomunikacija, teorije elektricnih kola itd itd za studente svih fakulteta i djake svih srednjih i osnovnih skola. Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Matematika 4, konvergencija nizova, limesi, limesi funkcija, izvodi, integrali, diferencijalne jednačine i sistemi diferencijalnih jednačina, analitička geometrija, višestruki integrali, vektorska analiza... Matematika za srednje škole (trigonometrija, kvadratna jednačina i kvadratna funkcija, površina i zapremina tela, logaritmi, stepeni, ... ). Novo: rastojanje vise nije problem! Casovi putem Skajpa. Časovi matematike, statistike, fizike, elektrotehnike preko Skajpa, online inte
et časovi matematike, fizike, elektrotehnike, statistike. Teaching Math, Statistics and Physics via Skype. Tutoring online- inte
et tutoring via Skype. Lea
Physics, Mathematics, Electronics, Telecommunications, Electrical Engineering etc on English or Serbian or Croatian!!! Professor, electrical engineer Tutoring via Skype for students and pupils worldwide Online tuitoin. I offer tutoring online (depending on agreement, for whole world). Price upon agreement Call: +381641061800 Tutoring Math and Physics via Skype. Lea
Physics, Mathematics, Electronics, Telecommunications, Electrical Engineering etc on English or Serbian!!! Call: +381641061800 Profesor, diplomirani inzenjer elektrotehnike

Cena:

0641061800
pre vise od godinu dana

Šifra za brisanje oglasa: